OBNOVLJEN UGOVOR SA BH TELECOM ZA PRUŽANJE REKLAMNO PROPAGANDNIH USLUGA
četvrtak, 10 Maj 2012 20:29

Zahvaljujući dosadašnjoj uspješnoj saradnji na planu pružanja reklamno propagandnih usluga, KKK Bosna je i za predstojeću klizačku sezonu obnovila ugovor sa strateškim partnerom BH Telecom, čija nam je dosadašnja nesebična pomoć kroz ovakav vid saradnje obezbijedila najuspješniju sportsku sezonu u povijesti ovih sportova u BiH. Klizači ovog kluba će i u ovoj sezoni pored oznaka Bosninog imena na svojim sportskim uniformama sa ponosom nositi znak BH Telecoma.