ODLUKU O PRIVREMENOM STAVLJANJU U STANJE MIROVANJA SEKCIJE ZA UMJETNIČKO KLIZANJE
Utorak, 24 April 2012 20:20

Obzirom na tešku finansijsku situaciju u Klubu prouzrokovanu neizmirenjem stečenih obaveza članova Sekcije za umjetničko klizanje, kao i očito nepoštivanje propisa Kluba kao i netransparentnost rada Sekcije, Upravni odbora Kluba je na sjednici održanoj dana 23.04.2012. god. donio Odluku o privremenom stavljanju u stanje mirovanja Sekcije za umjetničko klizanje dok se ne steknu uslovi za njeno ponovno aktiviranje. Obaveze Kluba prema članovima ove Sekcije prestaju danom donošenja ove Odluke kao i pravo učešća članova ove Sekcije pod nazivom KKK Bosna a o čemu će biti obaviješten Savez klizačkih sportova BiH. Ova odluka je donesena sa jednim suzdržanim glasom.